Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 7 februarie 2018

Patru guri?

   Vreau să vă rog să citiți cu atenție, cu mare atenție, cele câteva rânduri ce urmează: chiar dacă limbajul este sec, chiar dacă exprimarea lasă de dorit, chiar dacă la prima citire este neinteligibil, vă rog să acordați atenție fondului și nu formei!       
   Așadar ...

„ ... actul normativ (Hotărârea Guvernului nr. 706/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 ), care a intrat în vigoare la data publicării, stabilește ca personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acesteapersonalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în specialitate, pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. 
Notă: La stabilirea bazei de calcul se vor lua în considerare numai acele 12 luni în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situația în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.”

   Ați înțeles ceva? Dacă nu, explicația vine imediat (și dacă ați înțeles, ea tot sosește): 
categoriile profesionale mai sus amintite au dreptul la o pensie specială (numită în text PENSIE DE SERVICIU), pensie calculată după un algoritm diferit de al celorlalți pensionari! Astfel, dacă un cetățean român, femeie sau bărbat, trebuie să aibă MINIMUM 35 de ani de muncă, acestora li se cer numai 25, dacă un cetățean român, femeie sau bărbat, trebuie să aibă vârsta de 65 de ani, acestora le sunt suficienți 60 de ani, dacă un cetățean român, femeie sau bărbat, va avea o pensie calculată pe baza contribuției la fondul sistemului de asigurări (punctaj) acestora li se dă o pensie egală cu
80% DIN VENITUL BRUT REALIZAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI DE ACTIVITATE 
(LUATE ÎN AȘA FEL ÎNCÂT SĂ NU SE RATEZE NIMIC, PERMIȚÂND COMPLETAREA 
CELOR 12 LUNI PE O PERIOADĂ MAI LUNGĂ DECÂT ANUL ÎN DISCUȚIE)!
   Acum, ați înțeles? Cum vi se pare, sunteți de acord? Iar dacă pentru grefieri și secretare dactilograf există o asemenea pensie, pentru aleșii neamului cum o fi legea?
   Dacă vom fi puțin atenți, vom înțelege că beneficiarii pensiilor speciale pot avea și chiar au un venit mai mare la pensie decât în 
activitate! Rețineți vă rog că la baza de calcul se adaugă ȘI SPORURILE, fără a ni se spune care sunt acestea și că se permite o jonglerie care să ridice baza de calcul cât mai mult cu putință!
   
   În concluzie, pensiile speciale grevează bugetul de stat, dând NEMERITAT pensii calculate pe alte baze decât cele legale, pensii pentru care beneficiarii lor nu au contribuit, dând derogări de la legea națională a pensiilor care prevede ca principal principiu de calcul 
PRINCIPIUL CONTRIBUȚIEI!

   Dacă până acum oamenii au ieșit în stradă cu cereri destul de abstracte, acum cred că am avea un motiv îngrozitor de concret de a face acest lucru!

   Ω

   Din cele de mai sus înțelegem un singur lucru, anume faptul că în ROMÂNIA constituția este încălcată grosolan chiar de cei puși s-o respecte, adică
ROMÂNII NU SUNT EGALI ÎN FAȚA LEGII!

Ăsta mi se pare un motiv bun pentru proteste!
Mai devreme sau mai târziu, indiferent la ce pilon de pensii contribuim, ajungem toți pensionari!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu